Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op ander websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schrijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Persoonsgegevens

De gebruiker kan deze website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie en diensten zonder dat hij/zij daarvoor persoonlijke gegevens moet verstrekken. Alleen voor het gebruik van bepaalde diensten op deze website dienen persoonsgegevens meegedeeld te worden. Telkens wanneer de gebruiker persoonsgegevens verstrekt zal Vandella (I.B.D.S. nv) deze behandelen in overeenstemming met het hierna beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Vandella (I.B.D.S. nv) verwerkt de verzamelde persoonsgegevens in het kader van haar klantenbeheer om met de gebruiker in contact te kunnen treden en om hem/haar een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. Vandella (I.B.D.S. nv) verstrekt in de regel geen van deze persoonlijke gegevens aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker aan Vandella (I.B.D.S. nv) de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de gebruiker via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan  I.B.D.S. nv, Sint-Baafsdreef 24, 9080 Lochristi,  info@vandella.be,  gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Bovendien kan de gebruiker op elk moment vragen dat zijn persoonsgegevens uit het bestand van Vandella (I.B.D.S. nv) verwijderd worden. Daartoe zal de gebruiker een schriftelijk verzoek richten tot I.B.D.S. nv, Sint-Baafsdreef 24, 9080 Lochristi,  info@vandella.be .

Vandella (I.B.D.S. nv) kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Gent territoriaal bevoegd.