Artikel 1.

Algemeen Onderhavige algemene voorwaarden zijn toepasselijk in de verhouding tussen de “verkoper”, genaamd Vandella (I.B.D.S. nv), met maatschappelijke zetel te 9080 Lochristi, Sint-Baafsdreef 24 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0440587559. Het BTW nummer is BE 0440.587.559. En elkeen die een aankoop verricht via de website www.vandella.be, hierna genoemd de “koper”.

Artikel 2. Voorwerp

Onderhavige algemene voorwaarden zijn toepasselijk op de online verkoop via de website www.vandella.be. Deze voorwaarden hebben tot doel om de verkoopsmodaliteiten tussen Vandella (I.B.D.S. nv) en de koper te bepalen, inzake bestelling, service, betaling en levering.

Zij bepalen de stappen die nodig zijn bij het plaatsen van een bestelling en waarborgen de opvolging van die bestelling tussen de contracterende partijen.

Artikel 3. Bestelling

De koper heeft de mogelijkheid om online te bestellen via de site. De online bestelling kan pas worden verwerkt als de koper zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, zo ook van de prijzen en de beschrijving van het te koop aangeboden product. Binnen de 24 uur nadat de bestelling door Vandella werd ontvangen, wordt u een e-mail gestuurd ter bevestiging op het e-mailadres dat de koper heeft opgegeven. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten.

Alle aankopen op www.vandella.be worden geleverd binnen 1 tot 2 werkdagen na bestelling indien het product voorradig is. Indien het product niet voorradig is in ons magazijn, worden deze besteld bij onze leverancier en van zodra wij deze ontvangen, worden deze bij u geleverd. Indien de bestelling deels voorradig is, kan deze afzonderlijk worden geleverd mits de betaling van een extra verzendingskost. Deze kost varieert naargelang de capaciteit en de afstand.

Bij ieder product staat de verwachte levertijd weergegeven. Wilt u 100% zeker zijn van de levertijd, neem dan contact op met onze klantenservice (webshop@vandella.be).

Wanneer u de bestelling wilt wijzigen of annuleren raden wij u aan contact op te nemen met de klantenservice (webshop@vandella.be).

Artikel 4. Prijzen en productinformatie

Al onze prijzen zijn in Euro, inclusief 21% BTW, exclusief verzendingskosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven. Verzendingskosten worden duidelijk apart aangegeven. Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de actie die op het moment van bestelling worden vermeld. Vandella houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de product-informatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.

Vandella tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie over de producten (bijvoorbeeld afmetingen en materialen), betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. Je kan steeds bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod door ons te contacteren.

Artikel 5. Betaling

Vandella (I.B.D.S. nv) werkt voor een veilige betaalomgeving samen met partner MultiSafepay. Dit betaalplatform is geïntegreerd in de Vandella webshop. Betaling kan gebeuren via creditcard betaling (Visa of Mastercard), via Bancontact/Mister Cash, iDEAL of door middel van bankoverschrijving.

5.1. Visa/Mastercard

Een betaling met kredietkaart (Visa of Mastercard) is kosteloos voor de koper en snel. De betaling wordt onmiddellijk geregistreerd en wij kunnen de bestelling dan ook meteen verwerken. De koper noteert het nummer van de Visa- of Mastercard, het controlenummer en de vervaldatum. De betaling geschiedt na facturatie van uw producten, volgens de betaalwijze overeengekomen met uw bankinstelling.

5.2. Betaling via Bancontact/Mister Cash

Er kan eveneens worden betaald door middel van een Bancontact of Mister Cash kaart. Je wordt vanaf onze site doorverwezen naar de betaalsite van MultiSafepay (beveiligde betaalomgeving via een beveiligde SSL-transactie), waar je je gegevens kan ingeven. De som wordt meteen van je rekening afgehaald en Vandella (I.B.D.S. nv) kan meteen beginnen met je bestelling te verwerken.

5.3. Overschrijving

Een laatste betaalmogelijkheid bestaat uit een bankoverschrijving. Vandella (I.B.D.S. nv) bezorgt je na de bestelling, per e-mail een orderbevestiging, waar de juiste betaalgegevens op staan vermeld. Wij vragen het totaalbedrag, zoals vermeld op de orderbevestiging, binnen de zeven dagen over te schrijven op onze rekening IBAN: BE18 1030 1284 2565 – BIC: NICA BE BB met vermelding van het ordernummer. Jouw bestelling wordt na ontvangst van je betaling zo snel mogelijk verwerkt en verstuurd. Bestellingen staan dus maximaal 5 dagen voor jou gereserveerd. Indien de betaling dan nog niet is ontvangen, ontvang je een herinnering per e-mail. Indien op deze herinnering niet wordt gereageerd binnen de 3 dagen, dan gaan de bestelde producten weer in de verkoop en wordt de bestelling geannuleerd.

Artikel 6. Levering en Verzending

6.1. Levering

Vandella (I.B.D.S. nv) tracht een zo snel mogelijke levering te verzekeren. Van zodra we jouw betaling hebben ontvangen, wordt jouw bestelling verzendklaar gemaakt of besteld bij een van onze leveranciers. Binnen de 1 tot 2 werkdagen na ontvangst van jouw betaling of ontvangst van uw bestelling via onze leverancier, versturen we je bestelling met behulp van een transportdienst. De bestelling wordt door de transportdienst aan huis afgeleverd, normaal binnen de 24u na verzending. De bestelling wordt geleverd tot aan de voordeur en op het gelijkvloers, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

De koper bezorgt aan Vandella (I.B.D.S. nv) het leveringsadres. Indien dit adres foutief blijkt te zijn, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen er extra kosten worden aangerekend.

Indien u niet aanwezig bent op de afgesproken datum/tijdstip om de goederen in ontvangst te nemen, ontvang je een schriftelijke kennisgeving in de brievenbus of via mail. Indien er een tweede levering nodig is, dan wordt er een extra transportkost van € 85 aangerekend.
Indien de 2de transportkost niet richting de koper is omwille van het niet willen betalen van de extra transportkost door de koper voor een 2de levering, en dus terug richting de verkoper vertrekt, dan zal de transportkost van 85€ in rekening gebracht worden ten laste van de koper bij het terug betalen van het aankoopbedrag door de verkoper.

Bij de levering moet de koper - in aanwezigheid van de persoon die de levering uitvoert - alle nodige controles uitvoeren om eventuele beschadigingen, ontbrekende onderdelen, defecten of andere zichtbare gebreken of non-conformiteit van de geleverde producten met de bestelling vast te stellen. De koper moet in het bijzonder de staat van de verpakkingen, het aantal pakketten en de aantallen, specificaties, staat en kenmerken van de producten controleren. Indien de koper dit niet doet, wordt ervan uitgegaan dat de koper de levering accepteert en zijn eventuele zichtbare gebreken ten zijnen laste.

De koper moet een eventueel voorbehoud bij beschadigingen, ontbrekende onderdelen, defecten of andere zichtbare gebreken of non-conformiteit van de geleverde producten met de bestelling op een duidelijke en gemotiveerde wijze formuleren op de leveringsbon. Wanneer dit niet gebeurt, zijn eventuele latere klachten hierover niet ontvankelijk.

Een geweigerd product moet door de koper in perfecte staat, in de originele verpakking en met alle accessoires worden teruggezonden.

6.2. Leveringstermijn

Deze termijnen zijn echter indicatief en worden louter als aanwijzing gegeven en maken dus geen essentiële voorwaarde uit van de verkoop. Vandella (I.B.D.S. nv) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen, buiten onze wil om.

Vandella (I.B.D.S. nv) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij de verzending door de transportdienst.

6.3. Verzendingskosten

Wij behouden ons het recht voor om onze verzendingstarieven aan te passen indien nodig. Standaard verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en op uw factuur. Extra verzendingskosten met betrekking tot deelleveringen worden vooraf schriftelijk (per mail) bevestigd door beide partijen. Deze kost varieert naargelang de capaciteit en de afstand.

Artikel 7. Herroepingsrecht & Klachten

De koper heeft het recht om Vandella te informeren dat hij afziet van de aankoop van een product, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een reden, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag na de levering van de uitgevoerde bestelling op afstand. Indien je je op deze mogelijkheid wil beroepen, moet je de goederen op eigen risico en kosten terugsturen.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper altijd een e-mail sturen naar onze klantendienst (webshop@vandella.be), met vermelding van het nummer van de bestelling en het rekeningnummer (IBAN-formaat) waarop de terugbetaling moet plaatsvinden. De koper ontvangt dan per e-mail een goedkeuring van de retourzending en een beschrijving van de verdere procedure voor de terugzending.

Bij uitoefening van het herroepingsrecht moet de koper de producten waarvoor de bestelling wordt geannuleerd uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na levering retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Dit in de originele staat, onbeschadigd en in de originele verpakking, samen met de documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen. De verzendingskosten zijn ten laste van de koper.

De koper ontvangt dan zo snel mogelijk een terugbetaling van het volledige betaalde bedrag, uiterlijk 14 dagen na de uitoefening van het verzakingsrecht, indien Vandella het/de product(en) in perfecte staat en in zijn/hun originele verpakking en met alle accessoires heeft ontvangen.

Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de producten reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan Vandella (I.B.D.S. nv) of de leverancier van het product.

Vandella behoudt zich het recht voor om een vergoeding aan te rekenen voor het gebruik van het product wanneer blijkt dat de koper het voormelde product meer heeft gebruikt dan nodig is voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht.

Uitsluiting herroepingsrecht: Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Indien je een klacht hebt, stuur ons dan gerust een e-mail (webshop@vandella.be). Iedere klacht wordt serieus behandeld en we trachten samen tot een voldoeninggevende oplossing te komen.

Artikel 8: Garantie

Naast de wettelijke rechten die het Belgisch recht voorziet, is op de producten een garantie van twee jaar van toepassing vanaf het moment van de levering. Deze garantie dekt alle fouten in de productie, het ontwerp en het materiaal, tenzij anders vermeld in de productfiche.

De verkochte producten vallen onder de wettelijke garantie met betrekking tot de conformiteit en verborgen gebreken.

Een eventueel verborgen gebrek moet per aangetekende post worden gemeld (I.B.D.S. NV, Sint-Baafsdreef 24, 9080 Lochristi, België) binnen de twee maanden na de vaststelling ervan. Indien deze termijn niet wordt gerespecteerd, is een vordering niet meer mogelijk. Het aangetekend schrijven moet het nummer van de bestelling en een beschrijving van het gebrek vermelden.

Elke terugzending moet vooraf door Vandella worden goedgekeurd.

Producten die een gebrek aan conformiteit of een verborgen gebrek vertonen dat binnen de termijn van twee maanden wordt gemeld, zullen worden teruggenomen en hersteld of ingeruild, tenzij dit onevenredig of onmogelijk zou zijn binnen een redelijke termijn. Indien het product niet kan worden hersteld of ingeruild (bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad), zal Vandella een waardebon verstrekken met een waarde die overeenkomt met de aankoopprijs in de catalogus.

De kosten voor de terugzending van het defecte product en de verzending van het nieuwe of herstelde product zijn ten laste van de koper.

De volgende zaken vallen niet onder de garantie:

* schade aan het product die voortvloeit uit normale slijtage, rekening houdend met de aard, de functie, de samenstelling en de prijs ervan;

* producten die onderhevig zijn geweest aan overmatig gebruik, in het bijzonder voor andere dan privédoeleinden;

* alle defecten in het product die voortvloeien uit een foutieve plaatsing, opslag, bewaring of montage (niet-naleving van de montage-instructies), een gebrek aan onderhoud, foutief gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de technische of gebruiksvoorschriften (niet-naleving van de onderhoudsvoorschriften), wijzigingen of reparaties die door de koper of een derde zijn uitgevoerd, schade die door externe voorwerpen wordt veroorzaakt, externe gebeurtenissen zoals ongevallen, schokken, brand, vandalisme, waterschade, natuurlijk of kunstmatig licht (bij verkleuring), natuurrampen of weersomstandigheden.

Artikel 9: Eigendomsoverdracht

De verkochte, geleverde en gemonteerde producten blijven de exclusieve eigendom van Vandella tot de volledige betaling van de facturen. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud, gaan alle risico's op verlies en beschadiging van de geleverde producten over op de koper bij de inbezitname van de producten.

Wanneer de koper zijn herroepingsrecht uitoefent, gaat het eigendomsrecht op het moment van de terugbetaling van de prijs terug over op Vandella en gaan de risico's over bij ontvangst van het teruggezonden pakket.

Artikel 10: Bewijs

Het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopsovereenkomsten en relaties.

De geïnformatiseerde registers  in de bestanden van Vandella (I.B.D.S. nv) worden bewaard met degelijke veiligheidsvoorzorgen en zullen als bewijs gelden van communicaties, de bestellingen en de betalingen tussen partijen.

De bestelbonnen en facturen worden conform de wettelijke normen op duurzame en betrouwbare wijze opgeslagen op een informatiedrager en kunnen op verzoek van de koper worden bekomen.

Artikel 11: Verwerking van persoonsgegevens

Betreft de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de website, wordt verwezen naar de Privacy Policy en Cookiebeleid zoals beschikbaar op www.vandella.be.

Artikel 12: toepasselijk recht en bevoegdheid

Bij eventuele geschillen tussen verkoper en koper naar aanleiding van online verkooptransacties is het Belgische recht toepasselijk en zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Gent territoriaal bevoegd.